बुशिंग प्रतिस्थापन
  • बुशिंग प्रतिस्थापनबुशिंग प्रतिस्थापन

बुशिंग प्रतिस्थापन

Quanzhou Peers Construction Machinery Parts Co., Ltd चीनमा ठूलो मात्रामा बुशिङ्स प्रतिस्थापन निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो। हामी धेरै वर्षको लागि भारी शुल्क उपकरण भागहरूमा विशेष गरिएको छ। हाम्रा उत्पादनहरूसँग राम्रो मूल्य लाभ छ र युरोपेली, अमेरिकी, मध्य पूर्व, दक्षिणपूर्व एशिया, र अफ्रिका बजारहरू कभर गर्नुहोस्। हामी चीनमा तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार बन्न तत्पर छौं।

सोधपुछ पठाउनुहोस्

उत्पादन विवरण

बुशिंग प्रतिस्थापन

 

Quanzhou Peers Construction Machinery Parts Co., Ltd चीनमा ठूलो मात्रामा बुशिङ्स प्रतिस्थापन निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो। हामी धेरै वर्षको लागि भारी शुल्क उपकरण भागहरूमा विशेष गरिएको छ। हाम्रा उत्पादनहरूसँग राम्रो मूल्य लाभ छ र युरोपेली, अमेरिकी, मध्य पूर्व, दक्षिणपूर्व एशिया, र अफ्रिका बजारहरू कभर गर्नुहोस्। हामी चीनमा तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार बन्न तत्पर छौं।

 

बुशिङ प्रतिस्थापन नक्कली उच्च कार्बन स्टील र 48-52 HRC मा थ्रु-कठोर बनाइन्छ। नक्कली कडा स्टिल बाल्टी बुशिंगहरू कम गति / उच्च लोड, वा पिभोट अनुप्रयोगहरूको लागि उत्कृष्ट छन्। यी कठोर स्टिल बुशिंगहरू सामान्यतया तपाईंको मेसिन डाउन टाइमलाई कम गर्नको लागि पिनसँग घर्षणको कारणले गर्दा घरलाई समयपूर्व पहिरनबाट जोगाउन प्रयोग गरिन्छ। कडा स्टिल आस्तीन बियरिङ दैनिक वा अधिकतम साप्ताहिक ग्रीसिंग आवश्यक छ।

हामी आज बजारमा एक्काभेटर र लोडरका धेरै सामान्य मेकहरू र मोडेलहरू अनुरूप बकेट बुशिंगहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव गर्दछौं।

 

âBushings प्रतिस्थापन आकार दायरा तल समावेश छ:

 

भित्री व्यास * बाहिरी व्यास * लम्बाइ / मिमी

140*155*130

100*116*110

८५*१०५*५०

75*95*80

60*90*105

140*160*200

100*116*100

८५*१००*१०५

75*90*95

60*80*80

140*170*100

100*116*90

८५*१००*१००

75*90*90

60*80*70

१३०*१५४*१३०

100*115*145

८५*१००*९०

75*90*80

60*80*65

125*140*100

100*115*130

८५*१००*८०

75*90*75

60*80*65/105/10

125*140*90

100*115*120

८५*१००*७०

75*90*70

60*80*60

120*140*120

100*115*110

८५*१००*६८

75*90*60

60*80*50

120*140*110

100*115*100/5

८५*१००*६०

75*85*90

60*75*95

120*140*100

100*115*95

८५*१००*५०

७१*८६*८५

60*75*90

120*140*90

100*115*90

८५*९५*१००

७१*८६*८०

60*75*80

120*135*155

100*115*85

८५*९५*९०

७१*८६*७०

60*75*70/105

120*135*120

100*115*80

ï¿ 80*120*100

७१*८६*६५

60*75*75

120*135*115

100*115*70

ï¿ 80*120*90

७१*८६*६०

60*75*70

120*135*110

100*115*65

80*110*95

७१*८६*५०

60*75*65

120*135*105

100*115*60

ï¿ 80*110*90

७१*८६*४०

60*75*65/105/10

120*135*100

100*115*35

ï¿ 80*110*80

70*100*95

60*75*82/129/110

120*135*94

९५*११०*११५

ï¿ 80*110*70

70*100*85

60*75*60

120*135*78

90*130*100

ï¿ 80*110*95/130/10

70*95*80

60*75*60

120*135*70

90*130*90

ï¿ 80*95*95/130/114

70*90*110

60*75*55

120*135*48

90*125*110

ï¿ 80*95*87/154/137

70*90*100

60*75*50

११५*१३५*१००

90*125*100

ï¿ 80*95*95/130/10

70*90*95

60*70*65

११५*१३५*९५

90*120*120

ï¿ 80*110*85/165

70*90*90

५५*८०*७०

११५*१३०*१५०

90*120*110

ï¿ 80*120*86/165

70*90*80

५५*७५*७५

११५*१३०*१४०

90*120*110

ï¿ 80*105*100

70*90*70

५५*७५*७०

११५*१३०*१३०

ï¿ 90*120*105/148/195/10

ï¿ 80*105*90

70*86*95

५५*७५*६०

११०*१४५*१५०

90*120*100

ï¿ 80*105*80

70*85*146

५५*७०*८०

११०*१४०*१२५

i¿ 90*120*90

ï¿ 80*100*120

70*85*110

५५*७०*७०

११०*१३५*१२५

90*120*80

ï¿ 80*100*100

70*85*100

५५*७०*६५

110*135*120

90*120*70

ï¿ 80*100*90/138/10

70*85*95

५५*७०*६०

110*135*110

90*115*100

ï¿ 80*100*90

70*85*90/130/10

५५*७०*५०

110*135*100

i¿ 90*115*90

ï¿ 80*100*85

70*85*90

५५*६५*६०

११०*१३०*१२०

90*115*80

ï¿ 80*100*80

70*85*85

५५*६५*५०

110*130*110

90*115*70

ï¿ 80*100*70

70*85*80

50*70*70

110*130*100

ï¿ 90*110*110

ï¿ 80*100*60

70*85*75

50*70*60

११०*१२५*१४५

90*110*100

ï¿ 80*100*50

70*85*70

50*65*70

११०*१२५*१४०

i¿ 90*110*90

ï¿ 80*96*100

70*85*65

50*65*65

११०*१२५*१२०

90*110*80

ï¿ 80*96*90

70*85*60

ï¿ 50*65*65/105/10

११०*१२५*११५

i¿ 90*106*110

80*95*120

70*85*50

50*65*60

110*125*110

90*106*100

80*95*110

70*85*36

50*65*60

110*125*100

i¿ 90*106*90

80*95*105

70*80*90

50*65*55

११०*१२५*९५

90*106*80

80*95*100

70*80*80

50*65*50

ï¿ 110*125*90

90*106*70

ï¿ 80*95*95/3

70*80*70

50*60*60

११०*१२५*८५

90*105*130

ï¿ 80*95*95

६५*९०*६०

50*60*55

110*125*80

i¿ 90*105*125

ï¿ 80*95*90

६५*८५*८०

50*60*50

११०*१२५*६०

90*105*120

ï¿ 80*95*90/130/10

६५*८५*७०

४८*५५*५०

105*125*140

90*105*110

ï¿ 80*95*85/4

६५*८५*६५

४८*५५*३०

105*125*120

ï¿ 90*105*100

ï¿ 80*95*80

६५*८५*६०

४५*६२*४०

105*125*90

i¿ 90*105*95

ï¿ 80*95*75

६५*८०*१०५

४५*६०*६०

105*120*108

i¿ 90*105*90

ï¿ 80*95*70

६५*८०*१००

४५*६०*५०

105*120*100

ï¿ 90*105*90/135/10

ï¿ 80*95*65

६५*८०*९०

४५*६०*४५

105*120*90

i¿ 90*105*85

80*95*60

६५*८०*८५

४५*५५*१००

100*130*130

90*105*80

ï¿ 80*95*55

६५*८०*८०

४५*५५*६०

100*130*120

90*105*75

ï¿ 80*95*50

६५*८०*७५

४५*५५*६०/१०५/१०

100*130*110

90*105*70

80*95*45

६५*८०*७०

४५*५५*५०

100*130*110/170/10

90*105*70

80*95*40

65*80*70/105/10

४५*५५*४५/२

100*130*100

90*105*65

ï¿ 80*95*36

६५*८०*६५

४५*५५*४०

100*125*130

90*105*60

80*95*32

६५*८०*६५

४०*५५*६५

100*125*120

90*105*55

ï¿ 80*90*105

६५*८०*६०

४०*५५*५०

100*125*110

90*105*50

ï¿ 80*90*100

६५*८०*५५

४०*५०*५०

100*125*100

90*100*105

ï¿ 80*90*90

६५*८०*५०

४०*५०*४५

100*125*90

90*100*100

ï¿ 80*90*85

६५*७५*७०

३८*४८*५५

100*120*135

i¿ 90*100*90

ï¿ 80*90*80

६५*७५*६५

३५*५०*६०

100*120*125

90*100*80

 

 

३५*४५*४०

100*120*120

 

 

 

30*40*40

100*120*115

 

 

 

30*38*35

100*120*110

 

 

 

२५*३३*४०

100*120*100

 

 

 

 

100*120*90

 

 

 

 

100*120*85 S/F

 

 

 

 

100*120*80

 

 

 

 

 

âBushings प्रतिस्थापन लाभ:

 

· उच्च पहिरन

· पर्याप्त उच्च लोड असर क्षमता

· लामो अन्तरालहरूको लागि सञ्चालन गर्ने क्षमता

· कम लागत

 

âBushings प्रतिस्थापन आवेदन:

 

· सबै क्षेत्रहरू (सामान्य प्रयोग)

· पृथ्वी सार्ने उपकरण

· खानी उपकरण

· सामान्य उद्देश्य औद्योगिक उपकरण

 

 

âउत्पादन विवरण

 

Bushings प्रतिस्थापन 40Cr उच्च गुणस्तर कार्बन स्टील द्वारा जाली छ जसले एक्काभेटरको काम गर्ने जीवन बढाउँछ।

 

ग्राहक टिप्पणी र प्रतिक्रिया

 

âFAQ

 

Q: के म तपाईंको कारखानामा अन्य आपूर्तिकर्ताबाट सामानहरू वितरण गर्न सक्छु? त्यसपछि सँगै लोड?

A: हो, हामी दुबै सामानहरू हामीलाई वा अरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौं र सँगै लोड गर्न सक्छौं।

 

Q: के तपाईं आफ्नो Bushings प्रतिस्थापन गुआंगझौ मा मेरो गोदाम पठाउन सक्नुहुन्छ?

A: हो, हामी सक्छौं!

 

प्रश्न: के तपाइँ हाम्रो रेखाचित्र अनुसार बुशिंग प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ?

A: हो, हामी तिनीहरूलाई तपाईंको अनुरोधको रूपमा अनुकूलित गर्न सक्छौं।

 

Q: के तपाइँ Bushings को नमूना प्रदान गर्नुहुन्छ? नि: शुल्क वा शुल्क?

A: हो, हामी नि: शुल्क नमूना प्रदान गर्न सक्छौं। तर तपाईंले कुरियरको लागि तिर्नुपर्छ।

 

Q: तपाईंको डेलिभरी समय कति लामो छ?

A:यदि बुशिङ प्रतिस्थापन स्टकमा छ भने १० दिन।यदि अनुकूलित छ कि सामान्यतया लगभग 25-30 दिन लाग्नेछ।

 

प्रश्न: के तपाइँ भाग नम्बर द्वारा बुशिंग प्रतिस्थापन आपूर्तिकर्ता गर्न सक्नुहुन्छ?

A: हो, हामी आंशिक रूपमा जान्दछौं तर यदि तपाइँ हामीलाई निर्दिष्ट आकार दिन सक्नुहुन्छ जुन डबल पुष्टि हुनेछ।

हट ट्यागहरू: बुशिङ प्रतिस्थापन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक, कारखाना, अनुकूलित, स्टक मा, चीन, 1 वर्ष वारेन्टी

सम्बन्धित श्रेणी

सोधपुछ पठाउनुहोस्

कृपया तलको फारममा आफ्नो सोधपुछ दिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा जवाफ दिनेछौं।