Flanged Sleeve Bushings
  • Flanged Sleeve BushingsFlanged Sleeve Bushings

Flanged Sleeve Bushings

Quanzhou Peers Construction Machinery Parts Co., Ltd चीनमा ठूलो मात्रामा Flanged Sleeve Bushings निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो। हामी धेरै वर्षको लागि भारी शुल्क उपकरण भागहरूमा विशेष गरिएको छ। हाम्रा उत्पादनहरूसँग राम्रो मूल्य लाभ छ र युरोपेली, अमेरिकी, मध्य पूर्व, दक्षिणपूर्व एशिया, र अफ्रिका बजारहरू कभर गर्नुहोस्। हामी चीनमा तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार बन्न तत्पर छौं।

सोधपुछ पठाउनुहोस्

उत्पादन विवरण

Flanged Sleeve Bushings


Quanzhou साथीहरू निर्माण मेसिनरी पार्ट्स कं, लिमिटेड एक ठूलो मात्रा होFlanged Sleeve Bushings manufacturerandsupplierinChina. We have been specialized in heavy duty equipment parts for many years. Our products have a goodpriceadvantage and cover most of the European, American, The Middle East, Southeast Asia, and Africa markets. We look forward to becoming your long-term partner inChina.

 

Flanged Sleeve Bushings are manufactured withforgedhigh carbon steel and thru-hardened to 48-52 HRC.Forged hardened steel bucket bushings are excellent for low speed / high load, or pivot applications. These hardened steel bushings are commonly used to protect a housing from premature wear caused by friction with a pin to really minimise your machine down time. Hardened steel sleeve bearings require daily or maximum weekly greasing.

हामी आज बजारमा एक्काभेटर र लोडरनको सबैभन्दा सामान्य मेकहरू र मोडेलहरू सूट गर्न बकेटबशिंगको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछौं।

 

â Flanged Sleeve Bushings size range include below:


भित्री व्यास * बाहिरी व्यास * लम्बाइ / मिमी

140*155*130

100*116*110

८५*१०५*५०

75*95*80

60*90*105

140*160*200

100*116*100

८५*१००*१०५

75*90*95

60*80*80

140*170*100

100*116*90

८५*१००*१००

75*90*90

60*80*70

१३०*१५४*१३०

100*115*145

८५*१००*९०

75*90*80

60*80*65

125*140*100

100*115*130

८५*१००*८०

75*90*75

60*80*65/105/10

125*140*90

100*115*120

८५*१००*७०

75*90*70

60*80*60

120*140*120

100*115*110

८५*१००*६८

75*90*60

60*80*50

120*140*110

100*115*100/5

८५*१००*६०

75*85*90

60*75*95

120*140*100

100*115*95

८५*१००*५०

७१*८६*८५

60*75*90

120*140*90

100*115*90

८५*९५*१००

७१*८६*८०

60*75*80

120*135*155

100*115*85

८५*९५*९०

७१*८६*७०

60*75*70/105

120*135*120

100*115*80

80*120*100

७१*८६*६५

60*75*75

120*135*115

100*115*70

ï¿ 80*120*90

७१*८६*६०

60*75*70

120*135*110

100*115*65

80*110*95

७१*८६*५०

60*75*65

120*135*105

100*115*60

ï¿ 80*110*90

७१*८६*४०

60*75*65/105/10

120*135*100

100*115*35

ï¿ 80*110*80

70*100*95

60*75*82/129/110

120*135*94

९५*११०*११५

ï¿ 80*110*70

70*100*85

60*75*60

120*135*78

90*130*100

ï¿ 80*110*95/130/10

70*95*80

60*75*60

120*135*70

90*130*90

ï¿ 80*95*95/130/114

70*90*110

60*75*55

120*135*48

90*125*110

ï¿ 80*95*87/154/137

70*90*100

60*75*50

११५*१३५*१००

90*125*100

ï¿ 80*95*95/130/10

70*90*95

60*70*65

११५*१३५*९५

90*120*120

ï¿ 80*110*85/165

70*90*90

५५*८०*७०

११५*१३०*१५०

90*120*110

ï¿ 80*120*86/165

70*90*80

५५*७५*७५

११५*१३०*१४०

90*120*110

ï¿ 80*105*100

70*90*70

५५*७५*७०

११५*१३०*१३०

ï¿ 90*120*105/148/195/10

ï¿ 80*105*90

70*86*95

५५*७५*६०

११०*१४५*१५०

90*120*100

ï¿ 80*105*80

70*85*146

५५*७०*८०

११०*१४०*१२५

i¿ 90*120*90

ï¿ 80*100*120

70*85*110

५५*७०*७०

११०*१३५*१२५

90*120*80

ï¿ 80*100*100

70*85*100

५५*७०*६५

110*135*120

90*120*70

ï¿ 80*100*90/138/10

70*85*95

५५*७०*६०

110*135*110

90*115*100

ï¿ 80*100*90

70*85*90/130/10

५५*७०*५०

110*135*100

i¿ 90*115*90

ï¿ 80*100*85

70*85*90

५५*६५*६०

११०*१३०*१२०

90*115*80

ï¿ 80*100*80

70*85*85

५५*६५*५०

110*130*110

90*115*70

ï¿ 80*100*70

70*85*80

50*70*70

110*130*100

ï¿ 90*110*110

ï¿ 80*100*60

70*85*75

50*70*60

११०*१२५*१४५

90*110*100

ï¿ 80*100*50

70*85*70

50*65*70

११०*१२५*१४०

i¿ 90*110*90

ï¿ 80*96*100

70*85*65

50*65*65

११०*१२५*१२०

90*110*80

ï¿ 80*96*90

70*85*60

ï¿ 50*65*65/105/10

११०*१२५*११५

i¿ 90*106*110

80*95*120

70*85*50

50*65*60

110*125*110

90*106*100

80*95*110

70*85*36

50*65*60

110*125*100

i¿ 90*106*90

80*95*105

70*80*90

50*65*55

११०*१२५*९५

90*106*80

80*95*100

70*80*80

50*65*50

ï¿ 110*125*90

90*106*70

ï¿ 80*95*95/3

70*80*70

50*60*60

११०*१२५*८५

90*105*130

ï¿ 80*95*95

६५*९०*६०

50*60*55

110*125*80

i¿ 90*105*125

ï¿ 80*95*90

६५*८५*८०

50*60*50

११०*१२५*६०

90*105*120

ï¿ 80*95*90/130/10

६५*८५*७०

४८*५५*५०

105*125*140

90*105*110

ï¿ 80*95*85/4

६५*८५*६५

४८*५५*३०

105*125*120

ï¿ 90*105*100

ï¿ 80*95*80

६५*८५*६०

४५*६२*४०

105*125*90

i¿ 90*105*95

ï¿ 80*95*75

६५*८०*१०५

४५*६०*६०

105*120*108

i¿ 90*105*90

ï¿ 80*95*70

६५*८०*१००

४५*६०*५०

105*120*100

ï¿ 90*105*90/135/10

ï¿ 80*95*65

६५*८०*९०

४५*६०*४५

105*120*90

i¿ 90*105*85

80*95*60

६५*८०*८५

४५*५५*१००

100*130*130

90*105*80

ï¿ 80*95*55

६५*८०*८०

४५*५५*६०

100*130*120

90*105*75

ï¿ 80*95*50

६५*८०*७५

४५*५५*६०/१०५/१०

100*130*110

90*105*70

80*95*45

६५*८०*७०

४५*५५*५०

100*130*110/170/10

90*105*70

80*95*40

65*80*70/105/10

४५*५५*४५/२

100*130*100

90*105*65

ï¿ 80*95*36

६५*८०*६५

४५*५५*४०

100*125*130

90*105*60

80*95*32

६५*८०*६५

४०*५५*६५

100*125*120

90*105*55

ï¿ 80*90*105

६५*८०*६०

४०*५५*५०

100*125*110

90*105*50

ï¿ 80*90*100

६५*८०*५५

४०*५०*५०

100*125*100

90*100*105

ï¿ 80*90*90

६५*८०*५०

४०*५०*४५

100*125*90

90*100*100

ï¿ 80*90*85

६५*७५*७०

३८*४८*५५

100*120*135

i¿ 90*100*90

ï¿ 80*90*80

६५*७५*६५

३५*५०*६०

100*120*125

90*100*80

 

 

३५*४५*४०

100*120*120

 

 

 

30*40*40

100*120*115

 

 

 

30*38*35

100*120*110

 

 

 

२५*३३*४०

100*120*100

 

 

 

 

100*120*90

 

 

 

 

100*120*85 S/F

 

 

 

 

100*120*80

 

 

 

 

 

â Flanged Sleeve Bushings Advantages:

· उच्च पहिरन

· पर्याप्त उच्च लोड असर क्षमता

· लामो अन्तरालहरूको लागि सञ्चालन गर्ने क्षमता

· कम लागत

 

â Flanged Sleeve Bushings Applications:

· सबै क्षेत्रहरू (सामान्य प्रयोग)

· पृथ्वी सार्ने उपकरण

· खानी उपकरण

· सामान्य उद्देश्य औद्योगिक उपकरण

 

 

âउत्पादन विवरण

Flanged Sleeve Bushings are Forged by 40Cr high quality carbon steel that increasing Excavator working-life.

 

ग्राहक टिप्पणी र प्रतिक्रिया

 

 

âFAQ

Q: के म तपाईंको कारखानामा अन्य आपूर्तिकर्ताबाट सामानहरू वितरण गर्न सक्छु? त्यसपछि सँगै लोड?

A: हो, हामी दुबै सामानहरू हामीलाई वा अरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौं र सँगै लोड गर्न सक्छौं।

 

प्रश्न: तपाईं आफ्नो पठाउन सक्नुहुन्छFlanged Sleeve Bushings to my warehouse in Guangzhou?

A: हो, हामी सक्छौं!

 

प्रश्न: तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छFlanged Sleeve Bushings according to our drawings?

A: हो, हामी तिनीहरूलाई तपाईंको अनुरोधको रूपमा अनुकूलित गर्न सक्छौं।

 

Q: के तपाइँ Bushings को नमूना प्रदान गर्नुहुन्छ? नि: शुल्क वा शुल्क?

A: हो, हामी नि: शुल्क नमूना प्रदान गर्न सक्छौं। तर तपाईंले कुरियरको लागि तिर्नुपर्छ।

 

Q: तपाईंको डेलिभरी समय कति लामो छ?

A: 10 दिन यदिFlanged Sleeve Bushings are in stocks. if customized that will take about 25-30days normally.

 

प्रश्न: तपाईं आपूर्तिकर्ता गर्न सक्नुहुन्छFlanged Sleeve Bushings by parts number?

A: हो, हामी आंशिक रूपमा जान्दछौं तर यदि तपाइँ हामीलाई निर्दिष्ट आकार दिन सक्नुहुन्छ जुन डबल पुष्टि हुनेछ।

 


हट ट्यागहरू: Flanged Sleeve Bushings, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक, कारखाना, अनुकूलित, स्टक मा, चीन, 1 वर्ष वारेन्टी

सम्बन्धित श्रेणी

सोधपुछ पठाउनुहोस्

कृपया तलको फारममा आफ्नो सोधपुछ दिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा जवाफ दिनेछौं।